Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne przeznaczone są dla dzieci, które zamierzają już niebawem pójść do przedszkola lub do szkoły oraz dzieci, które potrzebują kontaktu z rówieśnikami, lubią aktywnie spędzać czas na zabawach ruchowych, muzycznych, manualnych.

Podczas tych zajęć dzieci uczestniczą w:

  • zabawach ruchowych, muzycznych oraz plastycznych,
  • ćwiczeniach rozwijających zmysły wzroku, słuchu, dotyku i koordynację ruchową.

Naszym celem jest nauczenie:

  • współpracy i działania w grupie,
  • wesołych piosenek i radości tworzenia (zabawy plastyczne),
  • akceptacji innych rówieśników,
  • zasad panujących w przedszkolu.

Do udziału w zajęciach zapraszamy Rodziców, których rola początkowo polegać będzie na wspieraniu dziecka, a następnie na obserwacji, w czasie zajęć z nauczycielem swojego dziecka. W późniejszym czasie pozostawicie Państwo dziecko samo, w obecności nauczyciela i grupy rówieśników. W ten sposób dzieci, zupełnie naturalnie i bezboleśnie, stają się gotowe do samodzielnej zabawy i pracy, która to gotowość pomaga rozpocząć dobry start w edukacji przedszkolnej lub szkolnej.

 Ze względu na panującą pandemię COVID - 19 zajęcia adaptacyjne odbywają się bez udziału rodziców (w wyjątkowych sytuacjach udział rodziców w adaptacji uzgadniany jest indywidualnie z dyrekcją)