Ramowy plan dnia przedszkola "Ekoraj"

 

6.00-8.15 Powitanie dzieci. Zabawy swobodne według zainteresowań i pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem.
8.15-8.30 Zabiegi higieniczne i przygotowanie do śniadania.
8.30-9.00 Śniadanie
9.00-10.00 Zajęcia wychowawczo - edukacyjne realizowane według programu Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaba Żabińskiej” wydawnictwa MAC wyzwalające aktywność  dziecka w różnych sferach rozwojowych. Język angielski, rytmika, religia.
10.00-11.45 Gry i zabawy w Sali przedszkola. Zabawy ruchowe  w ogrodzie przedszkolnym, spacery, działania podejmowane z inicjatywy dzieci. Gry sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.
12.00-12.15 Czynności porządkowe- higieniczne.
12.15-12.45 Obiad
12.45-14.30 Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, zajęcia umuzykalniające, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne. 
14.30-14.45 Czynności porządkowe, mycie rąk
14.45-15.00 Podwieczorek
15.00-17.00

Zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi  dostosowane do ich możliwości, zabawy według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie  wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczyciela  na podstawie literatury dziecięcej, prace porządkowe w sali, kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Rozkład dnia ulegnie zmianie podczas uroczystości przedszkolnych, wycieczek całodniowych lub przyjęć gości np: teatrzyków.