Program przedszkola Ekoraj

Przedszkole Ekoraj proponuje program, który będzie stymulować rozwój intelektualny, motoryczny i emocjonalny przez odkrywanie i wspieranie zdolności indywidualnych każdego dziecka. W przedszkolu zostaną wydzielone specjalne „kąciki", by każde dziecko mogło robić to co najbardziej lubi.  Np. "kącik relaksujący" to zajęcia, podczas których dzieci będą m.in. uczyć się relaksu, motywacji, radzenia sobie z różnego rodzaju emocjami i pozytywnego myślenia. "Kącik cichy" to miejsce do odpoczynku, "kącik" z lalkami, "kącik" majsterkowiczów, teatralny, kuchenny, kącik plastyczny.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym nauka jest zabawą, a umysł bardzo chłonny. Warto wykorzystać to, by przedszkolaki mogły w łatwy i przyjemny sposób nauczyć się wielu potrzebnych rzeczy, które wykorzystają w dorosłym życiu. Przedszkole Ekoraj oferować będzie dzieciom także wiele rozrywek, jak: koncerty, przedstawienia teatralne, wycieczki kulturowe i przyrodnicze.

Mając na względzie także kształtowanie umysłu oferujemy także wiele możliwości rozwoju i nauki (język polski, język obcy w zależności od potrzeb, zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe).

Dzieci będą dzielone na grupy wiekowe, ale wiele zajęć będzie odbywać się dla wszystkich przedszkolaków razem. Ma to na celu stworzenie warunków w jakich dziecko przebywa na co dzień. Maluchy będą funkcjonować ze starszymi od siebie dziećmi, zdobywać doświadczenie, szacunek do starszych, natomiast „starszaki" przez naukę opieki i brania odpowiedzialności za młodszych, jednocześnie będą uczyć się akceptacji i zrozumienia potrzeb osób z innej grupy wiekowej. Daje to tez możliwość pokazania, że w każdym wieku są inne obowiązki i potrzeby. Usprawnia to także samodzielność, obowiązkowość, wrażliwość  i proces logicznego myślenia.

Planowany jest również program edukacji rodziców, by zwiększyć ich wiedzę, świadomość oraz zaangażowanie w życie dzieci. Spotkania takie mają na celu wspieranie, pomoc w rozwiązywaniu problemów maluchów, wprowadzanie nowych rozwiązań w placówce, współpraca przedszkola i rodziców, by stworzyć dzieciom i ich rodzicom jak najbardziej komfortowe warunki.

Ekoraj to przedszkole ,które chce zapewnić dzieciom prawidłowy rozwój, a co za tym idzie , zdrowe odżywianie, badania profilaktyczne, opiekę psychologa i logopedy. W razie potrzeb placówka będzie zawsze gotowa do rozszerzania ilości usług w zależności od potrzeb i życzeń naszego małego klienta i jego rodziców.