Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom


Przedszkole „EKORAJ” w Bogdanowie wraz z powstałą przy nim Fundacją „PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ” powołaną przez jego właścicielkę Violettę Rychlińską stworzyło projekt, którego głównym przesłaniem jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez:

  • rehabilitacja zdrowotna i społeczna
  • terapia indywidualna i grupowa
  • wsparcie terapeutyczne dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
  • integracja i aktywizacja
  • edukacja i wczesne wspomaganie
  • pomoc w pozyskiwaniu funduszy na leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw i sprzętu medycznego ,edukację i innych potrzeb


W tym celu powstał wysoko wykwalifikowany zespół obejmujący kompleksową opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodzinom. W skład zespołu wchodzą doskonali fachowcy nierzadko z tytułami naukowymi.


Ich pomoc będzie zbawienna w rehabilitacji ruchowej pozwalającej w wzmocnieniu układu kostno –mięśniowego, co ma wpływ na usamodzielnienie się ich w codziennym życiu przez wykonywanie czynności samoobsługowych i poruszania się.
Logopedi, usprawniającej układ oddechowy, narządy artykulacyjne oraz kształceniu umiejętności operowania głosem i oddechem.

Pomoc psycholociczna ma na celu korygowanie nieprawidłowości rozwojowych , rozwijanie  i usprawnienie nie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych.

Zajęcia grupowe  dla dzieci – usprawnienie i wspieranie funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w różnych rolach społecznych i różnych środowiskach pozwala to zwiększyć otwartość niepełnosprawnych na otaczający świat ,zwiększa ich samodzielność w ich przypadku oznacza to, że muszą czasem zmienić np. nawyki komunikowania się aby nawiązać kontakt z innymi.

Badania wykazują ,że rodziny niepełnosprawnych pozostają  same ze swoim problemem. Nie przychodzą im z pomocą ani powołane instytucje państwowe, ani społeczne organizacje lokalne. Pojawienie się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego dezorganizuje życie całej rodziny, zakłóca jej harmonię i wywołuje różnego rodzaju kryzysy psychiczne. Program wspierający je jest indywidualnie dopasowany do potrzeb każdego dziecka.

WSZYSTKIE dzieci od 3 roku życia mają zapewnioną darmową opiekę przedszkolną  oraz wykonanie przez specjalistów wszelkich zaleceń zawartych w orzeczeniu o niepełnosprawności.

W tym celu w przedszkolu powstała wyposażona odpowiednia sala oraz został wybudowany podjazd dla wózków. Dzieci spotykają się ze specjalistami i zdobywają wiedzę na temat niepełnosprawności, uczą się tolerancji, empatii, szacunku do drugiej osoby. Maluchy dowiadują się jak nieść bezinteresowną pomoc potrzebującym.

Kontakt dla ich rodzin jest również ważny choć by dlatego, że mają możliwość poznania potrzeb niepełnosprawnych, a często otoczenie nie przychodzi z pomocą, gdyż nie wie jak ma się zachować i co może zrobić. Po za tym mogą również korzystać z opieki specjalistów.


Zaburzone funkcjonowanie społeczne jest bardzo poważnym problemem życia, dlatego wydaje mi się że warto zająć się uspołecznieniem już w wieku przedszkolnym, żeby następne pokolenie nie miało tego samego problemu. Oni mają szansę zmienić przyszły świat dajmy im więc narzędzi, a może przy nich i nam uda się zmienić coś na lepsze.


POTRZEBUJESZ  POMOCY LUB WIĘCEJ INFORMACJI ZADZWOŃ 798-545-167 LUB WYŚLIJ ZAPYTANIE MAILEM