Metody pracy z dziećmi

Stosujemy metody:

Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - jej rola polega na zaspokojeniu naturalnych potrzeb dziecka oraz wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dziecka. Metoda ta wykorzystuje ruch, dotyk i wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne, społeczne do poszerzenia świadomości własnego ciała i pogłębienia kontaktów interpersonalnych. Celem zajęć jest budowanie zaufania do siebie i grupy, dzielenie przestrzeni z rówieśnikami i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kontakt emocjonalny, fizyczny i ruch.

Bajkoterapia - praca z bajką to metoda wykorzystująca umiejętność wykreowania innego świata przy pomocy utworów literackich. Bajkoterapia pomaga dzieciom zniwelować niepokoje, modyfikując sposób myślenia o ich źródłach, radzić sobie w sytuacjach problemowych, myśleć pozytywnie o sytuacjach, które dotychczas wywoływały lęk oraz sprawnie działać i stawiać czoła nowym wyzwaniom.

Zabawy z żywiołami – to metoda pracy z dziećmi przy wykorzystaniu naturalnych żywiołów: ziemi, wody, powietrza i ognia. Podczas tych zajęć dzieci mają okazję dotykać dłońmi i stopami ziemi, błota, żwiru, różnych kamieni i grysiku. Ogień obserwują podczas rozpalania ogniska. Proponujemy także zabawy z powietrzem przy użyciu wentylatora, suszarki, baniek mydlanych, liści lub kartek papieru. Natomiast wodę dzieci poznają jako ciepłą/zimną oraz pod postacią śniegu, lodu czy pary. Staramy się w ten sposób pobudzać i ożywiać wszystkie zmysły dzieci. Spotkanie z żywiołami powoduje skupienie uwagi, wyciszenie i zatrzymanie się na chwilę by przeanalizować i dostrzec walory ziemi, wody, ognia i powietrza.

Pedagogika zabawy- cechuje się dobrowolnością, wielopoziomowością komunikacji, unikaniem rywalizacji oraz różnorodnością środków wyrazu. Zasady te wzmacniają relacje w grupie, uczą wyrażania uczuć, budują zaufanie do prowadzącego i całej grupy. Metody pedagogiki zabawy likwidują lęk, obawę i strach, napięcie mięśni oraz napięcia psychiczne, angażują w działanie wszystkie zmysły, wyzwalają twórczą aktywność, uczą współpracy z innymi.

Logorytmika - jest połączeniem rytmiki, muzyki i terapii logopedycznej. Podstawą jest muzyka oraz rytm realizowany poprzez naturalny i swobodny ruch dziecka. Piosenki wykorzystywane w trakcie logorytmiki: regulują oddech dziecka, usprawniają jego aparat artykulacyjny, polepszają płynność wymowy, wzbogacają słownictwo. W czasie zajęć będziemy grać na instrumentach, śpiewać, tańczyć, rysować, malować, wycinać i lepić. Celem tych spotkań jest kształcenie koordynacji ruchowej, równowagi statycznej i dynamicznej, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz ćwiczenie koncentracji uwagi, opanowanie zdyscyplinowania indywidualnego i zespołowego.

Elementy metody "Dobrego Startu" wg. Prof. M. Bogdanowicz- stosowana jest m.in. w pracy z dziećmi by wspomagać ich rozwój psychomotoryczny. Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami. Celem metody jest usprawnianie w zakresie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej.